Sökning: "Kevin Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Kevin Liu.

 1. 1. Applikation till stöd för insamling och annotering av AI-data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Isak Chorell; Lisa Greén; Viktor Johansson; Hannes Linde; Kevin Mårtensson Tolentino; Alexander Norozkhani; David Wärlén; [2022]
  Nyckelord :Dataannotering; AI; användartester; React; Electron; TypeScript; Scrum; prototyp;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projektarbete som utfördes av sju studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under våren 2022. Projektet var beställt av RISE och syftet var att skapa en användarvänlig applikation som möjliggör annotering av bilder. LÄS MER

 2. 2. Generic Encrypted Traffic Identification using Network Grammar : A Case Study in Passive OS Fingerprinting

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lukas Rajala; Kevin Scott; [2022]
  Nyckelord :Passive OS Fingerprinting; Encrypted Traffic Identification; Automated Traffic Analysis; Machine Learning; Supervised Learning; Networks; Packet Classification; Security and Privacy;

  Sammanfattning : The increase in cybercrime and cyber-warfare has spurred the cat-and-mouse game of finding and attacking vulnerable devices on government or private company networks. The devices attacked are often forgotten computers that run operating systems with known exploits. LÄS MER

 3. 3. Stöd för digital chatt och kommunikation i vård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ludwig Forsberg; Kevin Bärudde; Lucia Choura; Casper Jensen; Taha Unalan; Hannes Westander; Filip Karlberg; Felicia Posluk; [2021]
  Nyckelord :Chatt; vård; prototyp; mjukvaruteknik; datateknik;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett kandidatarbete vid Linköpings Universitet i kursen TDDD96. Rapporten är baserad på ett projekt som gruppen har utfört där de har byggt ett chattsystem åt en extern kund, Region Östergötland. LÄS MER

 4. 4. Covid-19:s effekter på kreditbedömningen till SME:s

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kevin Broomé; Laverd Gorges; [2021]
  Nyckelord :Credit appraisal; 5C-modell; CAMPARI; scoring; Covid-19; financial ratios; relationship- and transactional lending; Kreditbedömning; 5C-modellen; CAMPARI; kreditbetyg; Covid-19; finansiella nyckeltal; relation- och transaktionsbaserad utlåning;

  Sammanfattning : IntroduktionSME:s är en stor bidragande roll för den svenska välfärden genom stora skatteintäkter och arbetstillfällen. Det nya Baselregelverket har de senaste åren lett till en större svårighet för SME:s att få finansiering av bankerna. LÄS MER

 5. 5. Aerodynamic Performance Analysis of a UAV using CFD and VLM

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Edin Trumic; Kevin Savio Swamy; [2021]
  Nyckelord :UAV; VLM; CFD; Aerodynamics; Performance; Analysis; Ansys;

  Sammanfattning : Computational Fluid Dynamics has become a versatile product development tool, bringing many advantages to the conceptual design phase of products, and is being used for a wide variety of applications. In this thesis, the aerodynamics of a UAV with internal radar has been investigated. LÄS MER