Sökning: "Kevin Nodehi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Nodehi.

  1. 1. Projektledningssytem

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Kevin Nodehi; Fershad Janfada-Baloo; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER