Sökning: "Kevin Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Kevin Olsson.

 1. 1. Optimering av bilder inför strålbehandling av bröstcancer genom röntgenkontrast vid datortomografi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Kevin Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Predicting runners’ oxygen consumption on flat terrain using accelerometer data

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kevin Olsson; Valeriy Ivinskiy; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Prediciting oxygen consumption; Accelerometer; Fitness technology; Kandidatexamensarbete; Prediktion av syrekonsumtion; Accelerometer; Träningselektronik;

  Sammanfattning : This project aimed to use accelerometer data and KPIs to predict the oxygen consumption of runners’ during exercises on flat terrain. Based on many studies researching the relationship between oxygen consumption and running economy and a small set of data, a model was constructed which had a prediction accuracy of 81.1% on one individual. LÄS MER

 3. 3. The effects of immigration on income distribution: The Swedish case

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Kevin Ung; Isabela Olsson; [2019]
  Nyckelord :income inequality; disposable income; immigration; Sweden; quantile regression;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study what impact immigration has on the Swedish income distribution for the period 1992-2005. This essay uses a two-folded approach to study the income distribution, first, an income inequality measure will be investigated in order to find if the inequality increases or decreases by the increased immigration. LÄS MER

 4. 4. Optimization of gas flow uniformity in enhancement of Metal Organic Chemical Vapor Deposition growth for III-nitrides

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Halvledarmaterial

  Författare :Kevin Olsson; [2019]
  Nyckelord :material science; mocvd; gan; semiconductors; gallium; nitride; fluid dynamics; termoelements; thermocouple; injector; heat transfer; thermal distribution; graphite; HEMT; III-nitrides; hot-wall MOCVD system; GaN-on-SiC; gas flow profile; laminar flow;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the gas flow profile optimization of a non-conventional injector in a hot-wall MOCVD system. The injector’s gas flow profile is simulated with CFD and demonstrates awell-behaved laminar flow with a parabolic profile. LÄS MER

 5. 5. Finansiella regleringars inverkan på chefers ledarskap : En kvalitativ studie inom den svenska finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alice Olsson; Kevin Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; leadership; transactional leadership; transformational leadership; coaching; regulations; financial sector; Kvalitativ studie; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; coaching; regleringar; finansiell sektor;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien tar avstamp i de ständigt ökade regleringarna inom den finansiella sektorn, särskilt inom bank och försäkring. Denna sektor har upplevt tyngre regleringar sedan Enron skandalen 2001 vilket kulminerade till Sarbanes-Oxley Act 2002, som fortfarande är aktivt reglerad idag. LÄS MER