Sökning: "Kevin Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kevin Petersson.

 1. 1. Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]
  Nyckelord :Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. LÄS MER

 2. 2. Hur minskar företag hög personalomsättning? : En kvalitativ studie om hur revisionsbyråer kan minska sin personalomsättning

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Charbel Halef; Kevin Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utmaningarna med att digitalisera mindre redovisningsbyråer -En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; David Vu; [2020-09-03]
  Nyckelord :digitalisering; digifiering; teknik; redovisning; redovisningskonsult; utmaningar; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det finns ett behov av att skilja på begreppen digifiering och digitalisering för att få en insikt i att det förekommer olika nivåer av digitalisering. Digifiering är på en grundläggande nivå medan digitalisering är på en mer avancerad nivå. LÄS MER

 4. 4. Made in Sweden : En flerfallstudie om ursprunget som mervärdeskapare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Elina Grefberg; Malin Petersson; Kevin T. Montero; [2011]
  Nyckelord :Mervärdesskapande; Resursbaserat perspektiv; Varumärkesidentitet; Ursprungslandseffekten; Corporate storytelling;

  Sammanfattning : Vi har i uppsatsen valt att studera hur svenska design och hantverksföretag ser på möjligheterna vad gäller ursprungslandet som källa för mervärdeskapande. Detta i syfte att skapa en ökad förståelse för ursprungslandets betydelse för ett företags produkterbjudanden på den internationella arenan. LÄS MER

 5. 5. Pottholmen- omgestaltning av en historisk miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Klara Ågren; [2010]
  Nyckelord :Karlskrona; Pottholmen; Realistisk stadsanalys; Kevin Lynch; Gehl; bostäder; vattenkontakt; resecentrum; trafik;

  Sammanfattning : Ämnet för kandidatarbetet är Pottholmen i Karlskrona. Pottholmen är en ö med en lång historia, som alltid har varit länken mellan Trossö och fastlandet. LÄS MER