Sökning: "Kevin Pettersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kevin Pettersson.

 1. 1. Nötkött : En etnologisk studie om individers föreställningar om hållbarhet och risk i förhållande till ett köttslag

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Kevin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Nötkött; konsumtion; produktion; hållbarhet; risk; reflexiv modernitet; självbegränsning; ursprung; gastronationalism; svensk exceptionalism; den frånvarande referensen; nykarnism.;

  Sammanfattning : This study explores how beef consumption and production triggers feelings of risk related to the climate, environment, personal health and animal welfare among the study participants. These feelings are mainly analyzed through the lens of Ulrich Beck’s theories on the risk society. LÄS MER

 2. 2. Analys av ursprunget på löss från sen Pliocen – tidig Kvartär i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Kevin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :loess; source; correlation; ratio; löss; källa; korrelation; förhållande;

  Sammanfattning : The boundary between the Pliocene and the Quaternary marks a major transition in Earth’s climate, before which relatively warm climate prevailed and after which large scale glaciation of the Northern Hemisphere developed. In China a record of windblown dust deposits on the Chinese loess plateau forms loess sequences. LÄS MER

 3. 3. "Sisterhood will Save the World" : En etnologisk studie av en förening för invandrarkvinnor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Kevin Pettersson; [2016]
  Nyckelord :“Invandrarkvinnor”; postkolonial teori; intersektionalitet; gemenskap; kulturellt kapital; jämställdhet; minoritet majoritet; mångkulturalism.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kvinnor som migrerat till Sverige upplever en förening som arbetar för ”invandrarkvinnor” samt att etablera en diskussion kring föreningens verksamhet och målgrupp. För att uppfylla syftet har material samlats genom utförda intervjuer med kvinnor som på olika sätt är engagerade i föreningen. LÄS MER

 4. 4. Spårbilen kommer till stan : Om utformning och placering av ett nytt element i staden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Anna Pettersson; [2010]
  Nyckelord :spårbil; Västerås; utformning; utformningsprinciper;

  Sammanfattning : Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) visar år efter år i sina granskningar att de transportpolitiska målen inte uppfylls av de idag etablerade trafikslagen. Det är därför mycket troligt att vi kommer få se nya transportslag inom kort. LÄS MER