Sökning: "Kevin Törnblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kevin Törnblom.

  1. 1. Torpedhockey, äta orm och samhällsprojekt. : En fallstudie om utvecklingen av Djurgården Hockeys varumärkesidentitet

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Kevin Törnblom; [2020]
    Nyckelord :Brands; brand identity; financial stability; community work; Varumärken; varumärkesidentitet; ekonomisk stabilitet; samhällsprojekt;

    Sammanfattning : Det är år 2020 få klubbar i svensk elitishockey som är ekonomiskt hållbara och i lägre divisioner når inte klubbarna sportslig framgång utan stora ekonomiska risker. Djurgårdens IF har vunnit flest svenska mästerskap i ishockey för herrar i Sverige och har en verksamhet med en stabil ekonomi samtidigt som klubben år 2020 är i toppskiktet i landets högsta divisioner för herrar, damer och juniorer i ishockey. LÄS MER