Sökning: "Key words: remote work"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Key words: remote work.

 1. 1. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Larsson Szöges; Sara Stranne; [2022]
  Nyckelord :4i framework; organizational learning; remote work; telework; distance work; 4i framework; distansarbete; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Titel: Vad händer med kunskapen när medarbetarna arbetar på distans? En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på organisatoriskt lärande. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Maria Larsson Szöges och Sara Stranne Handledare: Jean Claude Mutiganda Datum: 2022 – Januari Syfte: Covid-19 pandemin har medfört att många organisationer har tvingats att övergå till distansarbete vilket ändrar förutsättningarna för organisationer och deras arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap på distans och medarbetares psykosociala arbetsmiljö : En kvalitativ intervjustudie med medarbetare som jobbar på Arbetsförmedlingen

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Bernt Spielberger; [2019]
  Nyckelord :Arbetsintegrerande sociala fLeadership at a distance; remote leadership; psychosocial work environment; Swedish Public Employment Service; qualitative content analysis.;

  Sammanfattning : Background and Aim: Development and digitalization of contemporary work life means that leadership at a distance becomes commonplace practice in an increasing number of organizations. Which affects leader prerequisites to handle their followers psychosocial work environment. LÄS MER

 5. 5. Object-Based Classification of Vegetation at Stordalen Mire near Abisko by using High-Resolution Aerial Imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Marco Giljum; [2014]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Object-Based Image Analysis; OBIA; Vegetation Classification; Permafrost; Arctic Peatland; Remote Sensing; Aerial Photography; Environmental Monitoring; Landscape Analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The focus of this work is to investigate and apply the remote sensing method of object-based image analysis (OBIA) for vegetation classification of a permafrost underlain peatland in sub-arctic Sweden, by using aerial imagery of high resolution. Since the northern landscapes are an important source of naturally stored CH4 and CO2, their contribution to the global carbon cycle is a focus in research about climate change and the global methane exchange. LÄS MER