Sökning: "Keywords: Youth care"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Keywords: Youth care.

 1. 1. Bristfällig tvångsvård - En kvalitativ intervjustudie om hur bristen på resurser påverkar behandlingspedagogers arbete inom SiS-hemmens verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikael Bolmgreen; Natalie Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Youth care; resources; treatment; education background Nyckelord: Ungdomsvård; resurser; behandling; utbildningsbakgrund; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the lack of resources within a large treatment care organization (SiS) can affect the healthcare assistants professional work with the target group. The main focus was to investigate the contributing factors that affected the lack of resources in terms of the service providers work with the target group. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med våldsamma ungdomar : En kvalitativ undersökning om stödjande aktörers upplevelser av hinder och möjligheter i arbetet med våldsbenägna och våldsutövande ungdomar i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to evaluate experiences of working with delinquent adolescents among supportive actors in Västmanland. A qualitative method and semi-structured interviews were used to collect data for the analysis. LÄS MER

 3. 3. Att stödja barn och ungdomar med psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie med skolsköterskor i särskilt utsatta-, utsatta- och riskområden.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hanna Ånmo Sandqvist; Emma Fagerstrand; [2021]
  Nyckelord :Children and youth; Disadvantaged areas; Mental illness; School nurses; Student health.; Barn och ungdomar; Elevhälsa; Psykisk ohälsa; Skolsköterskor; Utsatta områden.  ;

  Sammanfattning : Fagerstrand, E & Ånmo Sandqvist, H. To support children and youth with mental illness. An qualitative interview study with school nurse professionals in disadvantaged areas. Degree project in pediatric nursing 15 credits. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om institutionsplacerade ungdomars hälsa samt betydande relationer under vårdperioden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca von Rosen; Kosovare Sadrijaj; [2020]
  Nyckelord :Avvikande beteende; Betydande relationer figurer; Ungdomar i riskzonen; Ungdomar på institution; Självkänsla;

  Sammanfattning : 6,3 % av Sveriges ungdomar i åldern 13 – 19 år anmäls varje år till socialtjänsten.Anmälningarna beror i första hand på att ungdomarna har uppvisat bland annatskolrelaterade problem eller ett kriminellt beteende. LÄS MER

 5. 5. “Hade vi alla tagit en liten del av kakan så hade vi kunnat rädda fler”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Karin Nilsson; Linnea Nylin; [2019]
  Nyckelord :BUP; Hemmasittare; Samverkan; Skola; Skolfrånvaro; Socialtjänst;

  Sammanfattning : I Sverige har vi skolplikt, trots detta är det 2000 barn och ungdomar som har sammanhängande ogiltig frånvaro. Dessa elever kallas för hemmasittare. Syftet med vår studie är att undersöka om och hur samverkan i skola, socialtjänst och BUP ser ut kring arbetet med hemmasittare samt hur de yrkesverksamma beskriver problemet hemmasittare. LÄS MER