Sökning: "Keywords: terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Keywords: terrorism.

 1. 1. “Måste vi flytta nu?” En kvalitativ innehållsanalys om vad som skrämmer och vad som lugnar barn i nyhetsrapporteringen om terrordåd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Carlsson; Charlotta Dahlberg; [2018-02-08]
  Nyckelord :Terror; Fear; Child; Security; Calm; Lilla Aktuellt; Nyheter i Barnradion; Kamratposten;

  Sammanfattning : Title: “Do we need to move now?” A qualitative content analysis of whatfrightens and what calms children in the news report on terrorist attacks.Author: Hanna Carlsson and Charlotte DahlbergSubject: Undergraduate research paper in Journalism studies, Dept. LÄS MER

 2. 2. Trump’s tweet and media treat : A Critical discourse analysis of US and Pakistani newspapers

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Iftikhar Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Twitter and news media; Trump’s tweet about Pakistan; Afghan war; CDA; Framing.;

  Sammanfattning : Trump’s new year tweet about Pakistan’s role in the fight against terrorism ignited a controversy and a war of words between Pakistani officials and the US. This thesis studies newspaper coverage of both countries on this particular issue. LÄS MER

 3. 3. Islam i nätverkssamhället : En studie om “ummah” och “islamic state”

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tommy Karonen; [2016]
  Nyckelord :Internet; E-jihadism; network society; Islamic; ummah; Islamic state; Twitter; blogs; BBS’s; mediated history; modern history;

  Sammanfattning : Abstract This master thesis examines the development of the Islamic discourse on Internet, by a research of the two Islamic expressions ummah and Islamic state. As a platform for the research is a discussion about 9/11 used, in which Giovanna Borradori interviews Jürgen Habermas and Jacques Derrida about terrorism in the modern time. LÄS MER

 4. 4. Ebola Virus (EVD) through the lenses of news articles

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fifa Gjyljeta; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Media in modern society uses their influence and power to frame social phenomenon in society from political elections, health crisis, war to terrorism etc. The aim of this study is on a global level to observe how selected newspapers have portrayed Ebola virus (EVD). LÄS MER

 5. 5. Contribution of the European Union in Combating Terrorism in Peru from 1993 to 2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Isabelle Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Keywords: Terrorism; Peru; European Union; Sendero Luminoso; International security.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the EU has contributed in combating terrorism in Peru. The thesis focuses on the terrorist group Sendero Luminoso during the years 1993-2013. It also investigates why terrorism in Peru should be of concern for the EU and if Sendero Luminoso should be considered a threat today. LÄS MER