Sökning: "Khadra Hussein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Khadra Hussein.

 1. 1. Online Interpersonal Victimization : Gender Differences and Online Behaviors

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Emily Söderberg; Khadra Hussein; [2016]
  Nyckelord :Social Media; Online Interpersonal Victimization OIPV ; Gender Differences; Online Behaviors.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate and describe online interpersonal victimization (OIPV) in terms of gender differences and the association between such victimization and online behavior of active social media users in a Swedish sample. Since social media has become such a big part of our world it is of importance to study OIPV in this forum. LÄS MER

 2. 2. Skattesmitning i Grekland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Khadra Hussein; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skattesmitning är och har varit ett problem i Grekland sedan 1970-talet. Staten sågs som enfiende Skattesmitning är och har varit ett problem i Grekland sedan 1970-talet. Staten sågs som en fiende och skattesmitning blev en tyst motståndsrörelse. LÄS MER