Sökning: "Kia Puhls Sjöstrand"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kia Puhls Sjöstrand.

 1. 1. Apoteksfarmaceuters syn på sin kompetensutveckling . En intervjustudie i Gästrikland och Dalarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Kia Puhls Sjöstrand; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läkemedel för att behandla astma : Nya strategier jämfört med gamla – en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Kia Puhls Sjöstrand; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER