Sökning: "Kian Darroudi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kian Darroudi.

 1. 1. Maktdelning : och konstitutionellt rättighetsskydd

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kian Andersson Darroudi; [2010]
  Nyckelord :State Law; Regeringsformen; Judicalization; Division of Power; Individual Human Rights; European Law; Statsrätt; regeringsformen; judikalisering; maktdelning; individuella fri- och rättigheter; Europarätt;

  Sammanfattning : The topic of this master thesis in legal science is state law and constitutional law, or more specific judicalization, with the division of power and thus increased individual legal rights in various forms. Sweden has traditionally had a weak constitutional protection for the individual’s legal rights. LÄS MER

 2. 2. Lagrådet : - Maktdelning och Judikalisering -

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Kian Andersson Darroudi; [2009]
  Nyckelord :Lagrådet; Judikalisering; Maktdelning; Regeringsformen; Laggranskning; Normprövning;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med detta rättsvetenskapliga examensarbete, vilket behandlar statsrätt i allmänhet och konstitutionell rätt i synnerhet, var att öka förståelsen för judikaliseringsprocessen med Lagrådet som fokus. Studien bygger på rättsdogmatisk metod: där lagar, förarbeten, praxis och doktrin legat till grund för den diskussion som avslutar uppsatsen. LÄS MER