Sökning: "Kidney recipient"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Kidney recipient.

 1. 1. Livskvalitet efter njurtransplantation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sandell; Linn Callderyd; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kidney transplantation; Kidney recipient; Quality of life; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en miljon personer i Sverige har nedsatt njurfunktion och symtom på det visar sig inte förrän njurfunktionen är kraftigt försämrad. Vid njursvikt är dialys en behandling för många men för personer med njursvikt i slutstadiet kan transplantation bli aktuellt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser i väntan på levande njurtransplantation : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Erland Ekwall; Frida Waidele; [2022]
  Nyckelord :Graduate nurse; Living kidney transplantation; Pre transplantation; Patients’ experiences; Care; Grundutbildad sjuksköterska; Levande njurtransplantation; Pre transplantation; Patienters upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet njurtransplantationer har under de senaste åren ökat i Sverige. För patienter med CKD-5 är det den säkraste åtgärden för att kunna leva ett längre och bekvämare liv. En njurtransplantation från en levande donator bidrar till bättre återhämtning och längre liv. LÄS MER

 3. 3. Njurmottagares erfarenheter av livet efter en transplantation : En litteraturstudie i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cecilia Hansson; Selma Zilic; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Kidney recipient; Kidney transplantation; Life-world; Literature review; Erfarenheter; Litteraturstudie; Livsvärld; Njurmottagare; Njurtransplantation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 10% av den västerländska befolkningen lever med kronisk njursvikt. Njurtransplantation är det effektivaste behandlingsalternativet vid svår kronisk njursvikt, och fler än 600 personer står på väntelistan för en ny njure i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Njurdonatorers behov av och önskemål om psykosocial uppföljning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :David Landbecker; [2021]
  Nyckelord :Njurdonatorer; Psykosocial omvårdnad; Efter donation; Eftervård; Uppföljningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Den bästa behandlingen vid terminal njursvikt är njurtransplantation från levande donator. Det har klara fördelar jämfört med donation från avliden givare. Flertalet donatorer har god psykosocial hälsa efter donationen. LÄS MER

 5. 5. Njurdonatorers upplevelser av kommunikation och bemötande i den postoperativa- och efterföljande omvårdnaden efter en donation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Leek; [2020]
  Nyckelord :Treatment; communication; information; nursing; Bemötande; kommunikation; information; omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Levande njurdonatorer löper risk för komplikationer och behöver postoperativ och efterföljande omvård. Omvårdnaden av en donator och mottagare skiljer sig, att vårda en donator beskrivs svårare jämfört med en mottagare. Det finns mer forskning om mottagaren. LÄS MER