Sökning: "Kidney transplantation"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Kidney transplantation.

 1. 1. Livskvalitet efter njurtransplantation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sandell; Linn Callderyd; [2022-02-07]
  Nyckelord :Kidney transplantation; Kidney recipient; Quality of life; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en miljon personer i Sverige har nedsatt njurfunktion och symtom på det visar sig inte förrän njurfunktionen är kraftigt försämrad. Vid njursvikt är dialys en behandling för många men för personer med njursvikt i slutstadiet kan transplantation bli aktuellt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser i väntan på levande njurtransplantation : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Erland Ekwall; Frida Waidele; [2022]
  Nyckelord :Graduate nurse; Living kidney transplantation; Pre transplantation; Patients’ experiences; Care; Grundutbildad sjuksköterska; Levande njurtransplantation; Pre transplantation; Patienters upplevelser; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet njurtransplantationer har under de senaste åren ökat i Sverige. För patienter med CKD-5 är det den säkraste åtgärden för att kunna leva ett längre och bekvämare liv. En njurtransplantation från en levande donator bidrar till bättre återhämtning och längre liv. LÄS MER

 3. 3. Designing a kidney perfusion machine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Tove Rassmus; [2022]
  Nyckelord :usability; reliability; kidney perfusion; interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, it is difficult to take care of organs that could have been donated to patients. In Sweden around 92 000 people die every year yet less than 200 of them become kidney donors. UGLK Science AB has developed a patented technology for restoring kidney function which increases the time window for donations significantly. LÄS MER

 4. 4. Upprätthållande av ett säkert flöde över en sterilbarriär under vattenlinjen för ex vivo organperfusion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Tove Hager; Klara Almgren; [2022]
  Nyckelord :ex vivo organperfusion; sterilbarriär; flöde; utlopp; biokompatibilitet; HCR; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ex vivo organ perfusion is a technique that aims to increase the amount of organ donors by treating an otherwise nonfunctional organ with a perfusion fluid outside of the body to restore its function. UGLK Science is an ex vivo organ perfusion company outside of Lund specializing in kidney transplantation. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av väntan på en njurtransplantation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Nicole Nitulescu; Lina Nyqvist; [2022]
  Nyckelord :Before kidney transplant; Kidney failure; Patients´ experiences; Perception; Pre-transplant; Före njurtransplantation; Njursvikt; Patientens upplevelser; Pretransplantation; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är det drygt 700 personer som väntar på en njurtransplantation i Sverige. Njurtransplantationen är en räddning från döden för många patienter som genomgår dialys behandling eller andra former av interventioner för att kunna leva ett ”normalt liv”. LÄS MER