Sökning: "Kierkegaard"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Kierkegaard.

 1. 1. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 2. 2. On Music and Spatiality : Spatialization as a vehicle towards a chimærical space

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Fredrik Mathias Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Chimærical space; Spatialization; Electroacoustic music; Composition;

  Sammanfattning : According to Kierkegaard it is through our sense of hearing that we can make this journey within, “Gradually, then, hearing became my most cherished sense, for just as the voice is the disclosure of inwardness incommensurable with the exterior, so the ear is the instrument that apprehends this inwardness, hearing the sense by which it is appropriated.”[1] The music is an invitation to all participants to become wanderers. LÄS MER

 3. 3. Påverka beteende kring ätbart matsvinn med hjälp av en tävling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emilia Kierkegaard; Bahrami Maria; [2019]
  Nyckelord :foodwaste; gamification; behaviour; edible; matsvinn; spelifiering; beteende;

  Sammanfattning : En stor del av världens matsvinn uppstår på konsumentnivå, och mycket på grund av olika beteenden och vanor. I den här studien vill vi undersöka om det med hjälp av en tävling går att påverka människor att minska sitt ätbara matsvinn. LÄS MER

 4. 4. Förmedlad Autonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Jakob Signäs; [2018]
  Nyckelord :Keyword: Kierkegaard; salvation; incarnation; subjectivity; autonomy; freedom; insight; discipleship; Philosophical fragments; Practice in Christianity.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s degree essay is to investigate and analyse Søren Kierkegaard as a theologian. Out of the traditional conception of Kierkegaard’s philosophy about the autonomous, free, capable and free to develop oneself, I ask the question – in what purpose do God need to incarnate in order to save humanity? To this question I ask three additional subqueries: according to Kierkegaard in what purpose is God incarnated, what role does the incarnation play in salvation and what is the relationship between God, human and salvation. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors arbetsrelaterade stress : StressfaktorerKonsekvenser av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Greta Kierkegaard; Veronica Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER