Sökning: "Kilcullen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Kilcullen.

 1. 1. Galula och Kilcullen i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joel Söreke; [2018]
  Nyckelord :Galula; Kilcullen; Operation Moshtarak; Afghanistan; Helmand;

  Sammanfattning : Counterinsurgency is still believed to be of relevance in modern time and affect military organizations. Kilcullen and Galula, two theorists who have been of high relevance for the development of strategies for population-centric counterinsurgency used in the modern era. LÄS MER

 2. 2. Kan dagens teorier för upprorsbekämpning tillämpas vid studier av historiska konflikter? : En kvalitativ studie av David Kilcullens teorier om upprorsbekämpning.  

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Johansson; [2016]
  Nyckelord :Kilcullen; Twenty-eight Articles; gerillakrigföring; uppror; upprorsbekämpning; krigföring; Dackefejden; Gustav Vasa;

  Sammanfattning : Uppror och upprorsrörelser har förekommit långt tillbaka i historien. Redan romarna hade problem med upproriska rebellgrupper som vägrade inordna sig Roms lagar. Militärteoretiker har ägnat lång tid åt att försöka analysera bästa möjliga lösning på upproret. LÄS MER

 3. 3. Algeriet vs Kilcullen : Går det att applicera modern COIN teori på gamla krig?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mårten Mölgård; [2014]
  Nyckelord :Kilcullen; Three Pillars of Counterinsurgency; Frankrike; Algeriet; 1954-62;

  Sammanfattning : Idag är det flera teoretiker inom counterinsurgency (COIN) arenan som har uppfattningen att entusiasmen för klassisk COIN teori är missriktad. Flera menar att dagens insurgent grupper skiljer sig markant från de som har verkat tidigare då dagens konflikter är mera komplexa. LÄS MER

 4. 4. Operation Gothic Serpent och Kilcullens upprorsbekämpningsteori : En teoriprövande fallstudie på Task Force Rangers insatser i Mogadishu 1993

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Carl Broman; [2014]
  Nyckelord :Gothic Serpent; Special Operations; COIN; Kilcullen; Kilcullen; COIN; upprorsbekämpning; Mogadishu; Somalia; underrättelser;

  Sammanfattning : Den tredje och fjärde oktober 1993 sköt somaliska rebeller ner två amerikanska Black Hawk-helikoptrar i Mogadishu, Somalia. Dels på grund av ett bristande doktrinärt agerande resulterade det i en 14 timmar lång strid om att överhuvudtaget överleva och många skadades eller omkom. LÄS MER

 5. 5. Kompanichefen och Kilcullen : En fallstudie av Twenty-Eight Articles i Afghanistan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Joel Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien avhandlar ett brittiskt kompani under mission i Afghanistan och hur deras operationer står sig i förhållande till David Kilcullens twenty-eight articles. Förbandet hade som uppgift att söka stridskontakt med motståndaren inom ett kompaniområde i syfte att isolera striderna och möjliggöra uppbyggnadsprojekt i Sangin provinsen i Afghanistan. LÄS MER