Sökning: "Kill chain"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kill chain.

 1. 1. UAV:ernas möte med en högteknologisk motståndare : en fallstudie av konfikten i Ukraina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Liam Andersson; [2019]
  Nyckelord :unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA loop; Kill chain; electronic warfare; Ukraine; unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA-loopen; bekämpningskedjan; telekrig; Ukraina;

  Sammanfattning : UAV:er används frekvent i samhället och med detta har den kommersiella marknaden växt. Därför är det rimligt att de används i större utsträckning i konflikter, vilket innebär att konflikter där båda parter har UAV:er som kan klassas som relativt högteknologiska möts blir troligare. LÄS MER

 2. 2. Nyttjande av skenmål och dess effekter i amfibiestriden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Sofia Taflin; [2019]
  Nyckelord :skenmål; vilseledning; bekämpningskedjan; Amfibiebataljonen;

  Sammanfattning : I Försvarsdepartementets utredning kring Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov 2018:7 urskiljs det ökade behovet av förmåga till vilseledning och genom vilseledningen försvåra valet av mål för en eventuell motståndare. En metod för vilseledning är nyttjande av skenmål. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering och återintroducering av vilda geparder (Acinonyx jubatus)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mikaela Tarandi; [2019]
  Nyckelord :gepard; rehabilitering; återintroducering; Afrika;

  Sammanfattning : Gepardpopulationen har minskat kraftigt de senaste åren och idag finns det bara 7100 geparder kvar i det vilda. De har väldigt svårt att återhämta sig, bland annat på grund av att de har liten genetisk variation och gepardungar har en hög dödlighet. LÄS MER

 4. 4. Påverkansfaktorer i pansarduellen : människans roll i bekämpningskedjan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Sektionen för militärtekniska system (MteS)

  Författare :Nils Laestadius; [2018]
  Nyckelord :bekämpningskedjan; Kill Chain; träffsannolikhet; nedkämpningsmodell; tidsaspekt;

  Sammanfattning : This paper examines the technical and human factors that affect the time a gunner detects, identifies and destroy a target. The paper submits suggestions on technical and educational measures that can be rectified to save time in a combat process. Many battles between combat vehicles take place in swiftly situations, duel fighting. LÄS MER

 5. 5. Microbial test organisms for sterilization processes in food industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Yasmin Nabila; [2018]
  Nyckelord :Aseptic processing and packaging; validation; test organisms; Aspergillus brasiliensis; Bacillus atrophaeus; Bacillus subtilis; sterilization; disinfection; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The importance of sterilization processes has been a major topic in the food manufacturing industry since it preserves the quality and provides longer shelf-life by preventing microbiological recontamination of products. Aseptic packaging is an alternative technique to pack commercially sterile products into containers with a very low recontamination rate, thus, the entire production chain must be designed according to the aseptic condition, including the packaging material, the filling machines, and the surrounding area where the process takes place. LÄS MER