Sökning: "Kim Dalmyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Dalmyr.

  1. 1. Basal handhygien. Följsamhet hos nyblivna sjuksköerskor. En kvaliativ studie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Anna Dreyer; Judy Kim Dalmyr; [2013]
    Nyckelord :handhygien; nyblivna sjuksköerskor; förändring; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER