Sökning: "Kim Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Kim Fransson.

 1. 1. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
  Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER

 2. 2. Taktiska skillnader i sprints

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kim Sidefalk; Tobias Olovsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Aktioner; analys; fotboll; identifiera; matchkrav; sprints;

  Sammanfattning : Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskap Kurs: IKG243Nivå: GrundnivåHandledare: Dan Fransson Examinator: Claes AnnerstedtVT: 2019.... LÄS MER

 3. 3. Generic Event Integration in Video Management Software

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Julius Barendt; Kim Fransson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förebyggande av läs- och skrivsvårigheter : Hur lärare främjar läs- och skrivutvecklingen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Madeleine Fransson; Kim Bäck Jonsson; [2016]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårighet; förebyggande åtgärder; svenskundervisning; främjande arbetssätt; läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att få en fördjupad kunskap om hur lärare arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter. Litteraturstudien fokuserar på att belysa vad som främjar en god läs och skrivutveckling för elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Motiv och arbetssätt kring läxor : En kvalitativ studie om hur fyra lärare i grundskolans tidigare år arbetar med läxor.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Camilla Fransson; Kim Engman; [2015]
  Nyckelord :läxor; grundlärare i de yngre åldrarna; motivering; arbetssätt; tid;

  Sammanfattning : Läxor används idag som en del av undervisningen i de flesta klassrum och är ett återkommande inslag för så väl lärare som elever. Trots detta problematiseras den sällan bland lärare, skolledning och politiker, men värderas ändå högt. LÄS MER