Sökning: "Kim Högström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Högström.

  1. 1. Extrapyramidala symtom vidbehandling med ciprofloxacin : Kan ciprofloxacin orsaka extrapyramidala symtomoch vad är möjliga mekanismer bakom symtomen?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

    Författare :Kim Högström Yumi; [2016]
    Nyckelord :Extrapyramidala symptom; ciprofloxacin; basala ganglier; GABA; tremor;

    Sammanfattning : Introduktion: Extrapyramidala systemet är ett nätverk i det centrala nervsystemet(CNS) som har en viktig roll i att samordna kroppsrörelser. De komponenter somtillhör det extrapyramidala systemet är basala ganglier, cerebellum och flera olikaledningsbanor och bland dessa har basala ganglier störst betydelse. LÄS MER