Sökning: "Kim Hallström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Hallström.

  1. 1. Analys och vidareutveckling av hjulupphängning till skogsmaskin

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Kim Hallström; Jens Frisk; [2013]
    Nyckelord :Rottne Industri AB; hjularm; H-8; FEM-analys; CAD; Systems Engineering; produktutveckling;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är den avslutande delen av utbildningen inom maskinteknik på Linnéuniversitetet i Växjö under våren 2013. Arbetet utfördes i samarbete med Rottne Industri AB där skogsmaskiner utvecklas och tillverkas för skogsbruk. LÄS MER