Sökning: "Kim Huber"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Huber.

  1. 1. Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

    Författare :Kim Huber; Camilla Rogvall; [2012]
    Nyckelord :användbarhet; QlikView; jönköpings kommun; interaktions design; utvärdering;

    Sammanfattning : Students at Jönköping School of Engineering were given an assignment from Jönköping municipality, to evaluate their decision support system, QlikView. The students have also developed proposals for improvement with focus on usability.The Jönköpings municipality has currently got 11000 employees and consists of nine different administrations. LÄS MER