Sökning: "Kim Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kim Jakobsson.

 1. 1. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 2. 2. Investeringskostnader i spannmålsanläggningar : jämförelse av olika nybyggnationer

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kim Jakobsson; Erik Knutsson; [2019]
  Nyckelord :spannmålslagring; torkanläggning; investering; lagring; spannmålshantering;

  Sammanfattning : Ett stort steg inom lantbruksbranschen är att bygga för att lagra spannmålen själv, istället för att skicka iväg direkt vid skörd. Detta gör det möjligt att vänta med att sälja sina varor och där av få ett bättre pris, samtidigt som det underlättar själva skördearbetet (Kasten & Dhuyvetter 1999). LÄS MER

 3. 3. Konsten att passa in i en modern värld : En kritisk diskursanalys av satiriska Black Mirror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Andrea Jonsson; Emma Jakobsson Ögnelooh; [2018]
  Nyckelord :MCDA; critical discourse analysis; norms; conformity; Black Mirror; satire; MCDA; kritisk diskursanalys; normer; konformitet; Black Mirror; satir;

  Sammanfattning : Denna studie har som mål att undersöka hur normer och konformitet skapas i ett modernt, teknologiskt samhälle genom att studera satirisk populärkultur. Det är den tredje säsongen av den satiriska, dystopiska tv-serien Black Mirror som studeras. LÄS MER

 4. 4. Varför lyssnar inte Kim? : Om att vara lärare för hörselskadade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ida Fransén; Birgitta Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Bemötande; hjälpmedel; hörselskada; lärare; mottagande; utbildning;

  Sammanfattning : Lärare i dagens svenska skola kommer att möta flera elever i behov av olika slags stöd. Densvenska skolan idag ska välkomna alla elever och majoriteten ska få gå i den skola som liggernärmast hemmet även om eleven är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Konsten att främja kreativitet : -Om ledarskap för kreativitet på olika hierarkiska nivåer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Marcus Bjerhage; Kim Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Kreativitet;

  Sammanfattning : Författare: Kim Jakobsson och Marcus Bjerhage             Handledare: Olle Duhlin                Examinator: Lars Lindkvist           Titel: Konsten att främja kreativitet – En studie om ledarskap för kreativitet på olika hierarkiska nivåer                  Bakgrund: Kreativitet har kommit att bli allt viktigare för företag och ledarskapet är ett mycket viktigt verktyg för att främja kreativiteten i organisationer. Det finns ett antal studier som tar upp olika områden inom ledarskap för kreativitet. LÄS MER