Sökning: "Kim Malmgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kim Malmgren.

 1. 1. Det lilla barnet i skuggan av det stora missbruket : En hermeneutisk studie om hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Landin; Kim Malmgren; [2020]
  Nyckelord :missbruk; beroende; vuxna barn; dysfunktionell familj; medberoende; hermeneutik;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en studie där syftet varit att undersöka hur vuxna barn har upplevt sin uppväxt med minst en förälder med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Detta är ett viktigt ämne då det är många barn som lever i dessa familjeförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Den enes död, den andres bröd – En undersökning av begravningsbranschen med extra fokus på Fonus

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Christian Johansson; Kim Malmgren; Fredrik Tano; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktörerna i begravningsbranschen verkar inom ett väldigt känsligt område, där det är viktigt att allt går rätt till, och att ingen känner sig lurad. Kunderna är emotionella vilket gör att ett extra ansvar vilar på begravningsbyråerna. LÄS MER