Sökning: "Kim Meyer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kim Meyer.

 1. 1. Exploring marketing activities to strengthen brand equity within an SME : a case study on the company PAUL och THOM

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Kim Meyer; [2018]
  Nyckelord :branding; brand building; brand equity; brand management; marketing;

  Sammanfattning : Small and Medium sized Enterprises (SMEs) are often researched through the perspectives and theories created from studies of large organizations. This constitutes the basis of a theoretical problem when studying SMEs. LÄS MER

 2. 2. Från produktvarumärkning till företagsvarumärkning : en fallstudie av matföretaget Paul och Thoms omprofilering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arvid Liss; Kim Meyer; [2016]
  Nyckelord :corporate rebranding; corporate brand; product brand; brand management; varumärkesuppbyggnad;

  Sammanfattning : Omprofilering kan förklaras som ett sätt att modifiera eller bygga upp nya varumärkesdelar som syftar till att skapa en ny image eller en differentierad position i intressenternas medvetande. Det är ett sätt att skapa fördelar och en identitet som sticker ut gentemot företags konkurrenter. LÄS MER