Sökning: "Kim Ottosson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kim Ottosson.

 1. 1. Servervirtualisering idag : En undersökning om servervirtualisering hos offentliga verksamheter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Filip Färlind; Kim Ottosson; [2014]
  Nyckelord :Server virtualization; Servervirtualisering;

  Sammanfattning : I dagens läge saknas en sammanställning av hur servervirtualisering är implementerat och hur det fungerar hos olika verksamheter i Sverige. Detta arbete har därför, genom en enkätundersökning, besvarat frågeställningen: "Hur ser servervirtualiseringen ut hos kommuner och landsting i Sverige?" Resultaten visade bl.a. LÄS MER

 2. 2. Processorbelastning med MPLS och IP-routing

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Maxim Hallenfors Johansson; Filip Färlind; Kim Ottosson; [2013]
  Nyckelord :MPLS; IP; CEF; processor utilization; hardware architecture; MPLS; IP; CEF; processorbelastning; hårdvaruarkitektur;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft examensarbetet “MPLS kontra traditionell IP-routing - enjämförelse av resursåtgång” av Sebastian Viking och Anton Öhlin som stöd. Derasarbete jämförde processoranvändning vid routing med, respektive utan, MPLS. LÄS MER