Sökning: "Kim Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kim Pettersson.

 1. 1. Förekomsten av fysisk aktivitet hos personer över 60 års ålder i Blekinge, med eller utan hypertoni : En kvantitativ studie utifrån Swedish National study on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B)

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emma Gätje Franzén; Kim Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hypertoni; Sjuksköterskans roll; Äldre personer;

  Sammanfattning : Hypertoni är ett globalt hälsoproblem och förekommer hos cirka 1,8 miljoner människor i Sverige. Riskfaktorer som ålder och minskad fysisk aktivitet gör att äldre personer har en ökad benägenhet att utveckla hypertoni. Genom regelbunden fysisk aktivitet minskar antalet riskfaktorer och ger en ökad livskvalitet på flera sätt. LÄS MER

 2. 2. Redo för traumalarm? : Nyexaminerade röntgensjuksköterskors handlingsberedskap inför omhändertagande av traumapatienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Cecilia Andersson; Kim Pettersson; [2022]
  Nyckelord :enkätundersökning; handlingsberedskap; röntgensjuksköterska; simuleringsövning; traumakurs; traumalarm; traumaomhändertagande; traumateam;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omhändertagande av traumapatienter är en vanligt förekommande situation för en röntgensjuksköterska. Flera studier har visat att vidareutbildning och återkommande traumaövningar bidrar till säkrare vård och färre dödsfall. LÄS MER

 3. 3. "Kim vill bli kallad hen" : Om trans- och queerpersoners upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens bemötande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jonna Nilsson; Kristina Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Trans queer bemötande heteronorm cisnorm socialtjänst;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka trans- och queerpersoners upplevelser av det professionella bemötandet vid kontakt med socialtjänsten. Av tidigare forskning och rapporter inom området framgår det att HBTQ-personer är en särskilt utsatt grupp i samhället. De drabbas i högre grad än andra av våld, hot om våld och diskriminering. LÄS MER

 4. 4. "Kim vill bli kallad hen" : Om trans- och queerpersoners upplevelser och erfarenheter av socialtjänstens bemötande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jonna Nilsson; Kristina Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Trans*; queer; bemötande; heteronorm; cisnorm; socialtjänst;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka trans- och queerpersoners upplevelser av det professionella bemötandet vid kontakt med socialtjänsten. Av tidigare forskning och rapporter inom området framgår det att HBTQ-personer är en särskilt utsatt grupp i samhället. De drabbas i högre grad än andra av våld, hot om våld och diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Maktspelet om maten för äldre i en kvalitetsstämplad kommun.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Molin Bansil Ohlsson; Kim Pettersson; [2014-03-03]
  Nyckelord :Mat; Äldreomsorg; Väktar- och förkämpar och professionella;

  Sammanfattning : .... LÄS MER