Sökning: "Kimberley Louise Garratt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kimberley Louise Garratt.

  1. 1. Mapped: How Activists Shaped the Face of the British Isles

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Kimberley Louise Garratt; [2021-07-30]
    Nyckelord :Activists; maps; investigative journalism; British Isles; protected areas;

    Sammanfattning : Författaren vill inte att arbetet ska laddas upp i sin helhet.... LÄS MER