Sökning: "Kimberly Vandija Nies"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kimberly Vandija Nies.

  1. 1. ”Tro på mig” - en litteraturstudie som beskriver hur personer med fibromyalgi upplever möten inom hälso- och sjukvård

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Kimberly Vandija Nies; Madeleine Zackrisson; [2019-08-16]
    Nyckelord :fibromyalgi; möten; vårdpersonal; attityder; vårdrelation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som påverkar drabbade personer både fysiskt och psykiskt. Prevalensen av sjukdomen är mellan tre till tio procent och majoriteten är kvinnor. Fibromyalgi saknar objektiva markörer vilket försvårar diagnostisering av sjukdomen. LÄS MER