Sökning: "Kin selection"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Kin selection.

 1. 1. Evolutionary Theories of Menopause

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Fanny Hägg; [2020]
  Nyckelord :Menopause; Post-reproduction; The grandmother hypothesis; The reproductive conflict hypothesis; Inclusive fitness; Kin selection; Odontoceti; Orcinus orca;

  Sammanfattning : Menopause, the cessation of female reproduction well before death, is a puzzling phenomenon, because evolutionary theory suggests there should be no selection for survival when reproduction has ended. Nevertheless, menopause does exist in a limited number of species, and besides humans it has predominately evolved among toothed whales (Odontoceti). LÄS MER

 2. 2. Sjusköterskors perspektiv på att arbeta med existentiell smärta hos patienter i palliativt skede : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Bodil Tangstad; Zenitha Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Existential pain; Existential suffering; Nurse; Nursing; Palliative care; Existentiell smärta; Existentiell lidande; Omvårdnad; Palliativ vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den palliativa vården karaktäriseras av en värdegrund med ledorden empati, närhet, helhet och kunskap. Syftet med värdegrunden är att främja individens livskvalitet, lindra lidande och erbjuda ett existentiellt stöd i livets slut. LÄS MER

 3. 3. Elit och tvång, eller släkt och rådslag? : Två tolkningar av makten på Gotland under romersk järnålder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Göran Winbergh; [2019]
  Nyckelord :Roman iron age; Gotland; social changes; hierarchies; farms; central places;

  Sammanfattning : In the archaeological research about the Baltic Sea island of Gotland during Roman Iron Age, 0–400 AD, two different approaches are visible: One that sees the community life on Gotland as different from the one on the main land with a relative stabile development, based on the family and kin, where no higher elite separate itself. The other perception emanates from the changes in southern Scandinavia, where an elite steadily grows and finally isolate itself as an aristocracy with unlimited power over others, the development on Gotland is no exception. LÄS MER

 4. 4. IMPERIAL RHETORIC AND THE FINNISH OTHER IN RUSSIAN LITERATURE in selected works of Aleksandr Puškin and Fëdor Dostojevskij

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tuomas Taavila; [2017-06-16]
  Nyckelord :ryska; Russian Empire; Finland; literature; Aleksandr Puškin; Fëdor Dostojevskij; nation building; imperial rhetoric; devices of colonization;

  Sammanfattning : Inspired by the ongoing debate on Russia’s imperial revival, this paper is set to explore earliermanifestations of Russian imperial rhetoric in Russian literature of the 1800s. The second aim of thisstudy is to analyse the imperial rhetoric with reference to one of Russia’s neighbouring countries,Finland. LÄS MER

 5. 5. "Vi" och "Dom" : En kvalitativ undersökning om utlandsföddas upplevelse av integration

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Michaela Nilsson; Caroline Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Integration; Everyday Racism; us and them ; cultural differences; connection; Integration; Vardagsrasism; “vi” och “dom”; kulturella skillnader; tillhörighet;

  Sammanfattning : Till denna studie har vårt empiriska material baserats på sex individers utsagor. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka individernas upplevelser kring ett fenomen. Val av ämne inspirerades av samhällsdebatten som förs kring flyktingar, asylsökande och immigranter. LÄS MER