Sökning: "Kina Ahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kina Ahl.

 1. 1. Sexual behavior among Chinese male and female medical university students in Chongqing, China

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Ahl; [2012]
  Nyckelord :China; cross-sectional study; gender; sexual behavior; young people; 中国,代表性研究,性别,性行为,年轻人; Genus; Kina; sexuellt beteende; tvärsektoriell studie; unga personer;

  Sammanfattning : Sexuality is one of the most fundamental values of life as it affects our behaviors, thoughts and emotions. Young people are an especially essential group for promoting sexual health as it is during adolescents the base for our sexuality is created. LÄS MER

 2. 2. Kinesiska universitetsstudenters uppfattningar om sexualundervisning för ungdomar i Kina

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Therese Ahl; [2010]
  Nyckelord :Adolescents; China; Qualitative study; Sex education; Kina; Kvalitativ undersökning; Sexualundervisning; Ungdomar;

  Sammanfattning : Sexualitet och reproduktion utgör två centrala delar i människors liv och är integrerade i vår personlighet. Det är därför viktigt att från tidig ålder skapa en god grund för sexuell hälsa och välbefinnande. LÄS MER