Sökning: "Kina Ekstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kina Ekstrand.

  1. 1. Lika som bär? : en jämförelse mellan svenskt och kinesiskt ledarskap ur svenskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Anna-Karin Åslund; Mattias Brunnström; [2010]
    Nyckelord :culture; leadership; hierarchy; equality; differences; Sweden; China; kultur; ledarskap; hierarki; jämlikhet; skillnader; Sverige; Kina;

    Sammanfattning : Titel: Lika som bär? – En jämförelse mellan svenskt och kinesiskt ledarskap ur svenskt perspektiv.   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.   Författare: Mattias Brunnström och Anna-Karin Åslund. LÄS MER