Sökning: "Kina Halvarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kina Halvarsson.

 1. 1. Sjuksköterskors beskrivning av en god död på vård- och omsorgsboenden

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kina Halvarsson; [2016]
  Nyckelord :A good death; The nursing role; Transition; Information; En god död; Sjuksköterskans roll; Transition; Information;

  Sammanfattning : Livskvalitet är ett etablerat begrepp och är något som endast den enskilde personen kan beskriva, men vad är dödskvalitet? Vetskap om vad ett gott liv består av och innehåller förvärvas genom erfarenhet under hela livet medan döden endast upplevs en gång, fler tillfällen och försök ges inte och ingen tidigare erfarenhet finns att relatera till. Människan lever allt längre, i Sverige förväntas tillväxten i åldersgrupperna mellan 65 - 80 år stå inför en markant ökning under kommande år. LÄS MER

 2. 2. The diffusion of minimum tillage in agricultural China : a study of the factors influencing the farmers’ choice of tillage system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jenny Andersson; Marcus Halvarsson; [2013]
  Nyckelord :adoption; China; diffusion; farming system; minimum tillage;

  Sammanfattning : The Chinese government´s aim to be self-sufficient in food production in combination with the increased food consumption in China has put high pressure on the productivity within the Chinese agricultural sector (He j et al, 2010). In order to increase the productivity, modernization and adoption of new farming techniques are essential. LÄS MER