Sökning: "Kina Neumann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kina Neumann.

  1. 1. Betydelsen av CSR – Öst möter Väst

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Annie Emilsson; Nathalie Neumann; [2016]
    Nyckelord :CSR; China; Supply chain; Social sustainability; Meaning; Sustainable development; CSR; Kina; Försörjningskedja; Social hållbarhet; Betydelse; Hållbar utveckling;

    Sammanfattning : I jakten på lägre kostnader väljer många textilföretag att flytta sin produktion utomlands, där öst med Kina som huvudaktör dominerar. Till följd av den mer globala försörjningskedjan, med stora valmöjligheter vad gäller valet av leverantörer, ställer omvärlden idag allt större krav på att företag verkar mer hållbart. LÄS MER