Sökning: "Kina Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Kina Stockholm.

 1. 1. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 2. 2. Vem tog initiativet och vad blev resultatet? : En studie kring Försvarsmakten bidrag till samhällsstöd under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Hans Holmqvist; Jonny Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; krishantering; corona; pandemi; samverkan;

  Sammanfattning : När det vid årsskiftet 2019-2020 rapporteras i media om ett nyupptäckt virus i Kina som börjar spridas, anade inte många vad som sedan skulle hända under året. Människor dör i hög takt och viruset som får folknamnet Corona hittar till Europa och Sverige i januari 2020. LÄS MER

 3. 3. Distriktssjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande omvårdnad under den pågående pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nadja Akbari; Linnea Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; district nurse; experiences; health promotion; primary health care; qualitative study.; Covid-19; distriktssjuksköterska; erfarenheter; hälsofrämjande; kvalitativ studie; primärvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt virus i Kina som fick namnet SARS-CoV-2 och senare Covid-19. Den elfte mars 2020 deklarerades viruset som en pandemi. Virusets höga smittsamhet och dödlighet blev en stor påfrestning för vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Att betala med mobilen - En kvalitativ studie om attityder och föreställningar gentemot mobila betalningslösningar i Sverige och Kina

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Filip Sernhede; Lukas Faxå; [2019]
  Nyckelord :Mobile payment; Digitization; Alipay; WeChat; Swish;

  Sammanfattning : This study aims to examine the different attitude and beliefs between people living in Sweden and people living in China regarding the acceptance of mobile payment solutions. Today the usage differs greatly between the two countries. LÄS MER

 5. 5. Applications of Solar Thermal Technology for Plastic Waste Management in Developing Communities

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Daniela Mewes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the plastic industry continues to grow globally, with plastic materials contained in a vast quantity of consumer products, the management of the resultant waste has become one of the greatest challenges of our time. Greater than 8 million metric tons of plastics were estimated to enter the world’s oceans as of 2010, with an even larger amount remaining on land. LÄS MER