Sökning: "Kina i Afrika"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Kina i Afrika.

 1. 1. KINAS BISTÅND TILL AFRIKA: ETT HOT MOT RÄTTVIS STYRNING? En statistisk analys av hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Everstrand; [2021-06-22]
  Nyckelord :Kinesiskt bistånd; Grand Corruption; Kina i Afrika;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur kinesiskt bistånd påverkar Grand Corruption i Sub- Sahariska Afrika. Tidigare forskning finner bland annat att det kinesiska biståndet lamslår traditionella biståndsgivares demokratibistånd. Demokratiska reformer som bland annat ämnar minska korruption undermineras. LÄS MER

 2. 2. Spilling the tea on tea : historia, odlingsförhållanden och skötselåtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Jessica Johansson; [2021]
  Nyckelord :camellia sinensis; teodling; frilandsodling; perenn; växtförädling; skiffing; ; Kina; Indien; Sri Lanka;

  Sammanfattning : Te har druckits i flera tusen år och är idag en av världens populäraste drycker. Det här arbetet är en litteraturstudie med syfte att ge en inblick i teodlingens historia och utbredning, de viktigaste geografiska och klimatiska faktorerna för teodling, vanligt förekommande odlingsåtgärder och skördemetoder. LÄS MER

 3. 3. Afrikanska småstaters säkerhetsstrategiska alliansval

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Nitz; [2020]
  Nyckelord :war studies; small states; strategy; alliances; China; Africa; Botswana; krigsvetenskap; småstater; säkerhetsstrategi; alliansval; Kina; Afrika; Botswana;

  Sammanfattning : De nu rådande teorierna kring småstater och deras säkerhetspolitik har kritise- rats för att vara allt för knutna till västerländska och europeiska småstater. Den här forskningen har därför undersökt orsaker och motiv för en afrikansk småstat att välja att gå in i en allians. LÄS MER

 4. 4. Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; Peg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Forum on China-Africa Cooperation; postkolonialism; diskursteori; Kina; Afrika; Laclau Mouffe; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. LÄS MER

 5. 5. Växthusgasutsläpp i Ericssons försörjningskedja : Kan regionalisering av leverantörer reducera klimatpåverkan?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Klara Gustafsson; Gabriella Hamner; [2020]
  Nyckelord :Green logistics; logistics; greenhouse gas emissions; product transportations; regionalization; transport logistics; carbon dioxide emissions; sustainable logistics; logistik; hållbar logistik; transportlogistik; koldioxidutsläpp; regionalisering; växthusgasutsläpp; grön logistik; transportutsläpp; produkttransporter;

  Sammanfattning : Several categories of emissions are presented in Ericsson ́s sustainability report, among them emissions from product transportation is the largest one within Ericsson ́s own business. However, it is only a part of the transportation flow that is included in the report. LÄS MER