Sökning: "Kina"

Visar resultat 1 - 5 av 762 uppsatser innehållade ordet Kina.

 1. 1. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Karlsson; Magnus Königsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; nurse anesthetist; qualitative content analysis; work enviroment; mental health; Covid-19; anestesisjuksköterska; kvalitativ innehållsanalys; arbetsmiljö; mental hälsa;

  Sammanfattning : Anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på Covid-19 iva Abstrakt Bakgrund: I december 2019 kom nyheten från Kina om Covid-19 viruset. Ett smittsamt virus som spred sigt över världen och skapade en ny pandemi. Covid-19 kan ge mycket allvarliga luftvägssymtom som kräver avancerad intensivsjukvård. LÄS MER

 3. 3. “It can show you are the symbol of the virus” : - En kvalitativ studie om stigmatisering av personer med asiatisk bakgrund under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caroline Jansson; Mina Ihijji; [2021]
  Nyckelord :coronavirus; asiatisk; stigma;

  Sammanfattning : I och med coronapandemin spreds oro och sjukdom världen över. Samtidigt ökade diskriminering och stigmatisering mot individer av asiatiskt ursprung. Denna studie har haft i syfte att få mer förståelse för den diskriminering och stigmatisering personer med asiatisk och östasiatisk bakgrund har utstått under coronapandemin. LÄS MER

 4. 4. Arktiska rådet - Ett samarbete i Antropocen : En kritisk innehållsanalys av arktiska strategidokument

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Eiworth; Sara Erkmar; [2021]
  Nyckelord :Arktis; Arktiska rådet; Ryssland; Kina; EU; samarbete; policys; strategier; WPR; problemrepresentationer; stabilitet; klimatförändringar; hållbar utveckling; makt; dikotomi;

  Sammanfattning : Presently the Arctic is characterized by climate change. The melting ice masses have also led to changed geopolitical conditions that act and drive the region towards an unpredictable outcome. This change sheds light on the actors in the Arctic Council (AC) and their ability to cooperate. LÄS MER

 5. 5. Det narrativa kriget om nationens själ : En studie om presidentvalskampanjen i USA år 2020, identitet, och sammankopplingen av interna och externa andre

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sara Norbäck; [2021]
  Nyckelord :USA; Biden; Trump; Kina; Ryssland; Identitet; Narrativ; Exceptionalism; Foucault; Laclau; Mouffe; Solomon; Den Andre; President; Val; Demokraterna; Republikanerna; Noder; Hegemoni;

  Sammanfattning : This study explores how presidential candidates during the 2020 American election were tied to external others, taking the shape of China and Russia. The study argues that an identity perspective becomes fruitful for addressing the research problem, as it becomes a matter of who "we" as a nation are. LÄS MER