Sökning: "Kina"

Visar resultat 1 - 5 av 854 uppsatser innehållade ordet Kina.

 1. 1. PRIORITERAR EU:S MEDLEMSSTATER GEMENSKAPEN ELLER SITT NATIONSVARUMÄRKE HÖGST? En kvalitativ studie av några av EU:s medlemsstaters Kinapolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Tegelberg; [2022-02-08]
  Nyckelord :Europeiska unionen; Kina; nation branding; inramning; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i insikten att länder i internationella organisationer slits mellan två motstridiga krafter. Å ena sidan förväntas medlemmar i internationella organisationer uppvisa enighet, med gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. LÄS MER

 2. 2. Kinas saknad : En lacaniansk studie av kinesisk identitet under fyra decennier

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ella Ståhl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Kinas politiska ledare under fyra decennier har uttryckt olika typer av inneboende saknader, vilka utgör en kinesisk identitet. Studien tar avstamp i olika konstruktivistiska forskares förståelser av identitet men avgränsas genom utgångspunkten i diskursiva förståelser av territoriets roll för identiteten. LÄS MER

 3. 3. Real Estate Tokenization Based on the Blockchain

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Yanjiang Lu; [2022]
  Nyckelord :Real Estate Tokenization; Blockchain; Smart Contract; CAPM; Fastighetstokenisering; Blockchain; Smarta Kontrakt; CAPM;

  Sammanfattning : Real estate is one of the largest assets in the world, but it is also synonymous with low liquidity. Tokenization of real estate emerged in the era of real estate 4.0 as technological innovation to counter the low liquidity, long and expensive transaction process, and high entry threshold of the real estate industry. LÄS MER

 4. 4. Civilisationens begynnelse – en lycklig historia? : En innehållsanalys av hur svenska historieläroböcker berättar om högkulturerna Egypten, Mesopotamien, Kina och Indien

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bokor; [2022]
  Nyckelord :högkulturer; läroboksanalys; berättelser; flodkulturer; positivitet; negativitet; historiedidaktik; narrativ; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The reason for this study is based on the premise that the era of High Cultures is perceived as an almost forgotten time that few remember or know something about. This study aims to investigate what textbooks for years 7-9 tell us about the first high cultures. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av nya produkter hos Ergoston : Ny mångfunktionell silikonprofil med tillhörande klämma för enkel fastsättning på kroppen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sandra Torstensson; Ante Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Extrudera; kylbehandling; produktutveckling; shore; värmebehandling;

  Sammanfattning : Ergostone, fortsättningsvis företaget, producerar idag en produkt som fungerar likt en vetekudde. Produkten innehar en silikonprofil, producerad i Kina tillsammans med silikonkorkar. Profilen fylls sedan med täljstensdamm och försluts med silikonkorken. Den går att värma för värmebehandling eller kyla för kylbehandling. LÄS MER