Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Värdegrund - praktiskt användbart eller inte? : En kvalitativ studie om värdegrundsarbete i Kriminalvården

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Melin Jannie; Kindkvist Josefina; [2016]
    Nyckelord :Värdegrund: Värdegrundsarbete: Etik: Organisationskultur: Offentlig organisation;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa vår kunskap om värdegrundsarbete i en stor organisation. Fokus ligger på hur anställda uppfattar och upplever den existerande värdegrunden vid Kriminalvården. LÄS MER