Sökning: "Kinematics"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet Kinematics.

 1. 1. Simulation of AGVs in MATLAB : Virtual 3D environment for testing different AGV kinematics and algorithms

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Carlos Jaime Mérida; [2020]
  Nyckelord :AGV; 3D simulation; Virtual environment; Kinematics; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : The field of robotics is becoming increasingly more important and consequently, students need better tools to gain knowledge and experience with them. The University of Skövde was interested in developing a learning tool focused on a virtual simulation of mobile robots. LÄS MER

 2. 2. Movement initiation and execution in 6 - 8 year old children born preterm: effects of gestational age and physical activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Klara Stjernholm; Lisa Wennergren Gros; [2020]
  Nyckelord :Prematurity; movement planning; kinematics; physical activity; cognitive abilities; Prematuritet; rörelseplanering; kinematik; fysisk aktivitet; kognitivförmåga;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore differences in movement initiation and execution, and their associations with amount of physical activity (PA) and cognitive abilities, in 6 to 8 year old children born PT compared to peers born at term. The sample consisted of in total 78 children divided in subgroups, 16 born very preterm (VPT), 24 born moderate preterm (MPT) and 38 age matched controls born at term (FT) with no diagnosed cognitive or motor impairments. LÄS MER

 3. 3. Steering Control During μ-split Braking for an Autonomous Heavy Road Vehicle

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Sebastian Haglund; Henrik Johansson; [2020]
  Nyckelord :steering; braking; autonomous; μ-split; split-μ; truck; vehicle; control;

  Sammanfattning : A critical maneuver for a heavy vehicle is braking with different friction on the left and right hand side of the vehicle, called μ-split. This results in an unwanted yaw torque acting on the vehicle. During this situation, the driver maintains the lateral stability and follows the desired path by corrective steering. LÄS MER

 4. 4. Analys av läromedel till gymnasiekurs Fysik 1 kopplat till Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Simon Moberg; [2020]
  Nyckelord :Kinematic; graf; grafer; Rörelse; Fysik; Fysik 1; Läromedel; Kursböcker; kursbok; TUG-K; Test of understanding graphs; Test of understanding graphs in kinematics; missconceptions; gymnasie; fysik didaktik; Heureka; Ergo; Impuls;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att lägga en grund för framtida forskning om gymnasie- och universitetsstudents förmåga att tolka kinematikgrafer i Sverige. Det finns ett väl framarbetat bedömningsredskap som kallas "Test of understandinggraphs in kinematics" (TUG-K) som har använts internationellt för att undersöka just detta. LÄS MER

 5. 5. Influence of Active Musculature & Parameters of the Final Pre-Crash State on the Occupant Response

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Lara Wehrmeyer; [2020]
  Nyckelord :Human body model; active musculature; occupant parameters; frontal impact; pre-crash manoeuvre; LS-Dyna; Aktiva humanmodell; aktiva muskler; åkande respons; frontal kollision; pre-crash manöver; LS-Dyna;

  Sammanfattning : Collision avoidance systems have become an integrated part of modern vehicles and aim to avoid accidents or mitigate the crash severity for the occupant. For example, the autonomous emergency braking system influences the pre-crash state of the occupant in sitting posture, stress state, or velocity. LÄS MER