Sökning: "Kinhult"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kinhult.

 1. 1. Organisatoriska paradoxer i kulturorganisationer. En fallstudie om digitala konserter i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amelie Gyllenhammar; Axel Kinhult; [2021-03-12]
  Nyckelord :Paradox; strategisk förändring; motsättning; digital utveckling; kultur; kulturorganisation;

  Sammanfattning : Resultatet visar att digitaliseringen av konsertformatet har påverkat motsättningarna som finns mellan det digitala och fysiska formatet, tillgänglighet kontra konstnärlighet samt orkesterns plats i organisationsfältet. Den strategiska förflyttningen har dels gjort att motsättningar uppkommit mellan det fysiska och digitala formatet som tidigare inte fanns, men också att tidigare dolda motsättningar blivit synliga vilket krävt en organisatorisk respons. LÄS MER

 2. 2. Hematologiska parametrar : hematokrit, hemoglobinkoncentration och retikulocytantal hos mopsar och franska bulldoggar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Kinhult; [2021]
  Nyckelord :erytrocytos; polycytemi; brakycefali; sömnapné; mops; fransk bulldog;

  Sammanfattning : Brakycefala hundraser är ofta drabbade av brakycefalt obstruktivt syndrom vilket kan ge en nedsatt syresättning. Brakycefala hundar kan jämföras med människor drabbade av sömnapné och engelsk bulldog har därför använts som studiemodell för dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Euroskepticism och högerextremism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Henrik Kinhult; [2020]
  Nyckelord :Euroskepticism; europeisk integration; Högerextremism; Far-right; Allmän opinion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is about the causal-relationship between the rise of far-right political parties and their effect on the public perception or opinion of the EU, based on a case study of empirical analysis of public opinion surveys. The focus of the study is to identify the causal-relationship between the rise and growth of far-right political parties in EU member states and their effect on the public’s perception or opinion of the EU. LÄS MER

 4. 4. Europeisering av den svenska politiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl-Henrik Kinhult; [2019]
  Nyckelord :Europeisering; Remisshantering; Politik; Regering; Samhälle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is about the Europeanization of national politics in Sweden, based on the analysis of empirical data collected from the government ministries and offices. The focus of the study is to answer which policy areas are subject to a high-level of Europeanization, as well as investigate whether we can identify the level of Europeanization within the Swedish government ministries and the overall society. LÄS MER

 5. 5. Ansvar och kemiska vapen - En argumentationsanalys om kemiska vapen bör tolkas in i Responsibility to Protect

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nabil Shiltagh; Carl-Henrik Kinhult; [2018]
  Nyckelord :Responsibility to Protect; Kemiska Vapen; Krigsbrott; Brott mot mänskligheten; FN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De kemiska vapenattackerna i Syrien har lett oss till att undra om det internationella samfundets ansvar att ingripa. Vi har därför undersökt om kemiska vapen bör tolkas in i de situationer där Responsibility to Protect kan tillämpas. LÄS MER