Sökning: "Kira Ivanova"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kira Ivanova.

  1. 1. Upplevelser av informationsstöd hos kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Carolin Ahlgren; Kira Ivanova; [2013]
    Nyckelord :Bröstcancer; nydiagnostiserad; behov; information; stöd.; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER