Sökning: "Kirsi Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kirsi Larsson.

 1. 1. Bortom bilens sfär : En kvalitativ studie om kontextens betydelse för en alternativ verklighetsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elin Erström; Kirsi Larsson; [2019]
  Nyckelord :Social handling; verklighetsuppfattning; upplevelser; interaktion; kommunikation; rolltagande; reflektion; definition av situation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tolka och förstå individens upplevelser och verklighetsuppfattning. Att skapa en förståelse kring kontexten bilen och hur omkringliggande faktorer kan influera till individens verklighetsuppfattning. Studien undersöker hur individen upplever sin verklighet och tankar i bilens kontext. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill göra en egen leksak” En studie om användningen av tredimensionella skapande material i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kirsi Kauhanen; Linda Larsson; [2008]
  Nyckelord :Tredimensionella material; förskolan; pedagogens roll; barns utveckling; barns erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur och om barn och pedagoger använder tredimensionella material på två förskolor. Vårt intresse för skapande material uppstod då vi gick sidoämneskursen Det tredimensionella konstruerade arbetet inom slöjd/hantverk, då vi själv fick arbeta och bekanta oss med tredimensionella material. LÄS MER