Sökning: "Kiruna town move"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kiruna town move.

 1. 1. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 2. 2. Urban planning from scratch : collaboration and participation of stakeholders in the urban transformation of Kiruna

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frehiwot Gebremedhin; [2018]
  Nyckelord :Sustainable development; public planning; citizen participation; urban transformation; planning theories; relocation;

  Sammanfattning : The forced movement of people from one place to another due to mining is not a new phenomenon. As the mining becomes more intensive, external consequences arise that forces the displacement of people. In this paper, I will investigate the unique case of Kiruna, Sweden where not only the people but also the whole town is being relocated. LÄS MER

 3. 3. Flytt och ombyggnad av kulturbyggnaden "Ingenjörsvillan" : Utredning av Boverkets Byggregler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonna Kyrö; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Kiruna sker just nu en samhällsomvandling, till följd av gruvbrytningen som orsakar markdeformationer i staden. Stora delar av den centrala bebyggelsen måste successivt förflyttas och staden kommer få en helt ny stadskärna. De flesta byggnader kommer att rivas och ersättas med nybyggnationer på en ny plats. LÄS MER

 4. 4. Virtuell 3D-modellering som verktyg : vid kommunikation av Gruvstadsparken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Abrahamsson; [2013]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; 3D-modellering; 3D-verktyg; kommunikation; Gruvstadsparken; dialog; kommunikationsmetod; workshop; interaktion;

  Sammanfattning : 3D modeling is a common tool in landscape architecture. Today, there have been new ways in which virtual 3D models are successful tools in the dialogue with the public. These new methods involve children and young people who are groups that is hard to reach and engage in citizen dialogues. LÄS MER

 5. 5. Stadsförflyttningen av Kiruna : en undersökning av hur byggnadsminnena Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna stationshus samt Kiruna stadshus påverkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Johanna Rosén; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kiruna stad kom till år 1900 då kronan antog stadsplanen. Stadens grundare är gruvföretaget LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag). Det är tack vare järnmalmen i Kiruna som gruvföretaget etablerade sig där och samhället växte fram. LÄS MER