Sökning: "Kirurgisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Kirurgisk omvårdnad.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnaden vid en akut laparotomi - preoperativt, postoperativt samt vid utskrivning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Isberg; Alexandra Torvaldsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Kirurgisk omvårdnad; preoperativ; postoperativ; utskrivning; akut laparotomi; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Background: There are few research articles about patients’ experiences during acute surgery and even fewer concerning an emergency laparotomy. An emergent laparotomy can be a very traumatic experience for the patient, and it is therefore important that the personnel issues the person’s needs and uses a person-centered approach. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erica Hallstensson; Jenny Paulsson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Omvårdnad; patientperspektiv; akut bukkirurgi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av personcentrerad rond

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gunhamn Johanna; Kiper Hellman Felicia; [2020-08-06]
  Nyckelord :Personcentrerad rond; personcentrerad vård; delaktighet; integritet; partnerskap; teamarbete; jämlikhet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning och gör attpatienten blir mer delaktig, vilket ökar vårdkvalitén. Patienter med akut sjukdom har ettbehov av att bli lyssnad på, och därmed är en god kommunikation viktig. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att drabbas av bröstcancer och genomgå en kirurgisk behandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Therese Tomtin; Julia Saveman; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; breast conserving; mastectomy; patient experience; literature study; Bröstbevarande kirurgi; bröstcancer; mastektomi; patienterfarenhet; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste typen av cancer i världen hos kvinnor. Att drabbas av bröstcancer är en stor omställning i livet. Bra kontakt med omvårdnadspersonalen är viktigt för behandlingen och återhämtningen. LÄS MER

 5. 5. Hur är det att leva med stomi? : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Arvidsson; Sarah Andersson; [2020]
  Nyckelord :Body-Image; Enterostomy; Experiences; Relationship; Person.;

  Sammanfattning : Background: Every year, several people in Sweden undergo an ostomy operation. Inflammatory bowel disease and cancer are some of the reasons for stoma is inserted. Living with a stoma can affect the person´s experience of health and suffering as well as the view of their own body. LÄS MER