Sökning: "Kirurgisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Kirurgisk omvårdnad.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Larsson; Frida Söderström; [2021-05-24]
  Nyckelord :Global hälsa; Anestesisjuksköterskor; Icke statliga organisationer; Kvalitativ innehållsanalys; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The lack of surgical and anesthetic care in the world is great, but in many countries, where surgery however is performed, the nurse anesthetist is the occupational group that performs the majority of anesthesia. Increased participation of nurse anesthetists in non-governmental organizations is considered to lead to a positive impact on global health but there is a lack of knowledge about how the nurse anesthetists experience their role within global health. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av omvårdnaden vid en akut laparotomi - preoperativt, postoperativt samt vid utskrivning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Isberg; Alexandra Torvaldsson; [2021-03-04]
  Nyckelord :Kirurgisk omvårdnad; preoperativ; postoperativ; utskrivning; akut laparotomi; upplevelser; patient;

  Sammanfattning : Background: There are few research articles about patients’ experiences during acute surgery and even fewer concerning an emergency laparotomy. An emergent laparotomy can be a very traumatic experience for the patient, and it is therefore important that the personnel issues the person’s needs and uses a person-centered approach. LÄS MER

 3. 3. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isatou Darboe; Elen Isayas Abraham; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturöversikt; sexualitet; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en livshotande sjukdom och den vanligaste cancertypen hos kvinnor samt den främsta dödsorsaken bland kvinnor i hela världen. Att drabbas av bröstcancer kan skapa stort lidande både psykisk och fysisk. LÄS MER

 4. 4. Vuxnas upplevelser av att ha en stomi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sihame Boudjeddaine; Tale Al-Sallom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi är en kirurgisk öppning i bukväggen där gaser och tarminnehåll avleds. En stomi kan medföra flera komplikationer som påverkar hälsan. Hälsa är en mänsklig rättighet och sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsan och bedriva personcentrerad omvårdnad utifrån en holistisk människosyn. LÄS MER

 5. 5. Har hjärtat ett kön, behandlingsinsatser av kvinnor med hjärtinfarkt : - En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Angelica Berg; Agnes Polsten; Maja Rudén; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; safe care; treatment; women; Behandling; hjärtinfarkt; kvinnor; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den största folksjukdomen både i Sverige och internationellt. Det är flest män som insjuknar, trots det är det fler kvinnor som dör. En hjärtinfarkt uppstår när det syrerika blodet inte når fram till hjärtats kranskärl till följd av en blockering. LÄS MER