Sökning: "Kitiphum Noosalung"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kitiphum Noosalung.

  1. 1. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
    Nyckelord :Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

    Sammanfattning : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. LÄS MER