Sökning: "Kivi och monsterhund"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Kivi och monsterhund.

 1. 1. "Är Kivi en tjej eller kille?" En studie av barns förståelse av en litterär person som omnämns med pronomenet "hen"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2016-02-12]
  Nyckelord :hen; genus; performativt genus; förskolebarn; kommunikation; barnlitteratur; boksamtal;

  Sammanfattning : Forskningsområde i föreliggande studie är att studera barns kommunikation runt bokläsning, i syfte att undersöka barns förståelse och tolkning av socialt kön, det vill säga genus, hos barnlitteraturens huvudperson, vilken är omnämnd som hen, och att undersöka vad barnens sociala interaktion kan betyda för deras uppfattning av den litterära personens personliga kön. Studien syftar till att ta reda på signifikanta genusattribut i bokens text och/eller bild, samt processer i barnens sociala kontext, som de använder sig av i sin tolkning av den litterära personens genus, samt på vilket sätt dessa uppfattningar förändras under studiens gång. LÄS MER

 2. 2. Attityder till hen hos elever och lärare på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne Sofie Norlander; [2014]
  Nyckelord :hen; könsneutrala pronomen; attityd; språkvård; språkhygien;

  Sammanfattning : 1966 gjordes ett försök att lansera hen som ett praktiskt, könsneutralt pronomen, men först med barnboken Kivi och monsterhund 2012 fick hen stort utrymme i den offentliga debatten. Att barnet Kivi omnämndes med hen väckte starka känslor. LÄS MER

 3. 3. Kivi är en han, inte en hen : Om förskolebarns tillskrivande av kön i samtal om en könlös bok

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sandra Lindström; [2013]
  Nyckelord :hen; gender-neutral language; pronouns; children’s literature; children; gender; pre-school; hen; könsneutralt språk; pronomen; barnlitteratur; barn; genus; förskola; Kivi och monsterhund;

  Sammanfattning : I den stora hen-debatten under 2012 saknades barnens perspektiv. Syftet med denna uppsats är att belysa det genom att ta reda på vilka pronomen förskolebarn använder i sitt samtalande om barnboken Kivi och monsterhund som endast innehåller könsneutrala pronomen. LÄS MER

 4. 4. Barnens reagerande och perspektiv på det könsneutrala begreppet ”hen” : En studie om hur barn på förskolan reagerar på begreppet ”hen”.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Savita Kumar; [2013]
  Nyckelord :Könsneutralitet; Hen; Förskola;

  Sammanfattning : "Hen" har det skrivits mycket om i populärkulturella skrifter samt diskuterats om i debatter och i radioprogram, men ordet har inte i stor utsträckning avhandlats i en akademisk kontext. Jag känner att det är nödvändigt att analysera "hen" ur ett teoretiskt perspektiv, och få kunskap om hur begreppets användande i förskolan skulle fungera. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar om en pojke som vill ha en hund" : - En studie om barns uppfattningar av könsneutralitet utifrån boken Kivi ovh Monsterhund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Märta Ekström; Henric Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Genus; sociokulturellt perspektiv; bilderbok; barn i förskoleklass; intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn i förskoleklass uppfattar och beskriver karaktärer i bilderboken Kivi och Monsterhund. I studien genomförs en textanalys av bilderboken utifrån, två av oss, skapade idealtyper. Detta för att få en djupare förståelse om barnens uppfattningar och beskrivningar. LÄS MER