Sökning: "Kjell Alex"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kjell Alex.

  1. 1. Trailer Equipment Design : Utveckling av verktygslåda för lastbilar

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

    Författare :Alex Rasooli; Johan Arvidsson; Pontus Winroth; [2007]
    Nyckelord :Koncept; Påbyggnad; Förvaring; Skydd; Lastbil; Design; Innovation; Utvecklingsprojekt; Aluminiumprofiler; Verktygslåda; Chassi; Underkörningsskydd;

    Sammanfattning : Thesis completed by Johan Arvidsson, Alex Rasooli and Pontus Winroth, students at master program Product development and Design at the School of Engineering in Jönköping Sweden. The project comprises 30 ECTS credits and was carried out during the semester in the autumn of 2007. LÄS MER