Sökning: "Kjell Boman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kjell Boman.

  1. 1. Läkemedelsprofylax mot malaria med Lariam

    L3-uppsats,

    Författare :Kjell Boman; [2006]
    Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

    Sammanfattning : Malaria är ett av de största hoten mot personal tjänstgörande vid utlandsstyrkan i försvarsmakten. Malaria finns i flera av de områden där Sverige i dagsläget har insatsförband. Med anledning av detta är valen av malariaprofylaktiska åtgärder mycket viktiga. LÄS MER