Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. ”Nästan som ett bröllop…” – en undersökning om gifta och sammanboende pars syn på deras barns dop

    M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Steffen Riesenberg; [2009]
    Nyckelord :baptism; rite; rite of passage; Arnold van Gennep; marriage; parents; pastoral care dop; rit; övergångsrit; vigsel; äktenskap; kyrkliga handlingar; föräldrar; själavård; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : For the whole family, the baptism of a child is a meaningful event. In Sweden, parents are often not married when the first child is born. For these families the baptism is the first event the couple experiences together in the church. This paper examines how the understanding of baptism differs between married and unmarried couples. LÄS MER