Sökning: "Kjetil Hagen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kjetil Hagen.

 1. 1. Young Swedish Athletes' perceived Social Support and Well-being in Football Academies

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Kjetil Hagen; [2011]
  Nyckelord :Football academies; well-being; social support;

  Sammanfattning : Abstract The objectives of the study were to examine: (I) if different categories of social support (family, friends and school) can predict well-being among Swedish male football academy players. Moreover, the purpose is to (II) compare if two age groups of male academy players (11-14 years) and (15-19 years) differ in perceived social support (e. LÄS MER

 2. 2. ELITFOTBOLLSSPELARE OCH VISUALISERING:                                                                                           EN STUDIE OM VISUALISERINGSUPPLEVELSER, MEDVETENHET OCH FÖRÄNDRINGAR I VISUALISERINGSMÖNSTREN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI); Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Henric Lilja; Kjetil Hagen; [2010]
  Nyckelord :Idrottspsykologi; Elitfotbollsspelare; medvetenhet; visualiseringsmönster; visualiseringsupplevelser;

  Sammanfattning : Experiences in Sport (IPIES; Weibull 2008a) användes som mätinstrument. Resultatet visade att det var stora skillnader mellan spelarnas generella och specifika visualiseringsupplevelser. Resultatet visade även att på en stor dynamik i spelarnas visualiseringsmönster. LÄS MER